Thursday, May 10, 2007

Sekar Manis

Kulucu malati
nu aya di taman sari
hiur seungit numanis
nugeulis putri mantili

kuhegar ermawar
nu aya di taman sekar
hiur seungit satria
nu kasep ti lokapala

kulucu wong ayu
nugeulis putri-putri renganis
teuneung ludeung teu keueung
nugeulis ti arga puri

No comments: