Thursday, May 10, 2007

Talaga Patenggang

Dikawihkeun:Nining Meida AS

kemis januari
salapan belas salapan hiji
nyaharita urang ngawitan patepang
teu nyana geunig sami-sami ngemutan

kemis pebruari
kembang katresna mekarna ati
teuwalakaya kasiksa diri
antukna silih kedalkeun eusi ati

talaga pategang 2x
jadi saksi urang silih bukakeun jandela ati
talaga patenggang2x
jadi saksi urang duaan silih kedalkeun janji
talaga patenggang2x
caina ngemplang herang lir katresna urang duaan
talaga patenggang2x
talaga suni nu ngocorkeun kaasih

kemis tujuh juni
salapan belas salapan hiji
urang duaan resmi ngajadi
silih asih dugi kakiwari

No comments: